Kijk eens wat ik kan!

Psychomotorische kindertherapie is een positieve therapie

Met nieuwe kennis over de werking van de hersens kunnen we steeds beter verklaren waarom psychomotorische kindertherapie (PMKT) zo goed werkt.
Het brein bepaalt ons gedrag, bepaalt de reactie in verschillende situaties. Ervaringen vormen het brein. Met PMKT doet het kind nieuwe ervaringen op. Doordat PMKT een actieve therapie is, worden op een vanzelfsprekende, gemakkelijke manier nieuwe hersenverbindingen gelegd. Het kind ontwikkelt hiermee nieuwe gedragspatronen die het in het dagelijks leven gaat gebruiken.

De PMKT sluit met haar middelen aan bij datgene wat een kind van nature al doet; zingen, bewegen, spelen.
Ritme in klank en beweging zijn al bij baby's belangrijk voor de ontwikkeling. PMKT maakt hiervan gebruik. Zintuiglijk spel is belangrijk om jezelf te leren kennen. Kinderen leren hun eigen lichaam en lichaamssignalen beter kennen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen.

In PMKT kan het kind uiten, wat het vaak met woorden niet kan uitdrukken. PMKT is hierdoor heel geschikt voor kinderen met een licht-verstandelijke handicap. PMKT is ook heel geschikt bij hechtingsproblemen en vroegkinderlijk trauma. Over het belang van lichaamsgerichte therapie bij trauma: "Trauma′s laten in het lichaam diepe sporen na." PMKT is ook zeer geschikt voor kinderen die juist te véél nadenken en beredeneren en daardoor te weinig voelen in hun lijf. De individuele therapie zal zich geheel toespitsen op de specifieke behoeften van het kind.

In beweging komen is in ontwikkeling komen.


trauma, hechtingsproblemen, hechtingsstoornissen