Korien Kindertherapie

Werkwijze

Psychomotorisch onderzoek

Bij PMKT gaat het niet om labels of diagnoses. Wel start de therapie met een psychomotorisch onderzoek om te analyseren wat het kind nodig heeft. In deze onderzoeksfase van twee of drie sessies wordt het kind met aandacht geobserveerd om te zien op welke manier de ontwikkeling is vastgelopen. Een anamnese-gesprek, vragenlijsten en observatie op school kunnen worden ingezet.
Het gedrag wordt op verschillende punten geanalyseerd: prikkelverwerking, motoriek en emotioneel, sociaal en cognitief functioneren. Van al deze kanten worden de sterke en zwakke kenmerken beschreven. Gekoppeld aan gegevens over aanleg, voorgeschiedenis en de huidige leefomgeving van het kind, krijgt dit gedrag betekenis. Er ontstaat inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek. Vanuit deze analyse wordt duidelijk wat het kind nodig heeft en kan ook een eerlijk advies gegeven worden of PMKT geschikt is voor dit kind.
Het onderzoek en behandelplan wordt natuurlijk met de ouders besproken.

Opbouw therapie

De therapie start met het focussen op de sterke kanten van het kind. Het kind doet succeservaringen op en krijgt vertrouwen. Zo kan het ook bij de zwakkere kanten komen, die de ontwikkeling hebben doen vastlopen. Het kind krijgt in deze fase meer inzicht in het eigen gedrag en gaat experimenteren met nieuw gedrag. De aandacht verschuift hierbij ook naar situaties buiten de therapie.

Samenwerking met ouders

Tijdens de behandeling vinden met enige regelmaat evaluatiegesprekken met de ouders plaats. Daarbij wordt ook besproken hoe het met het kind gaat buiten de therapie en hoe ouders met verschillend en veranderend gedrag kunnen omgaan.

Afronding van de therapie

De therapie wordt afgerond wanneer het kind - samen met de ouders - ook buiten de therapie met zelfvertrouwen verder kan. Het kind kijkt met trots terug op alles wat geleerd is.

pmkt pmt zelfvertrouwen kind kinderen hulp